Kort #29290

 Diss.
saml.
Rydelius , Israel Andreae
_ Quaestionum philosophicarum . 1652
Praeses: Stalenus, Johannes Laurentius, Uppsala

Information

Kortnr:
29290
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Rydelius , Israel Andreae
_ Quaestionum philosophicarum . 1652
Praeses: Stalenus, Johannes Laurentius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort