Kort #28731

 Disa.
saml.
Wrede, Carolus Fabianus Ostro-Gothus
De pugna Pultavehsi. 1818.
Praeses: Geijer, Ericus Gustavus, Upplala.

Information

Kortnr:
28731
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
saml.
Wrede, Carolus Fabianus Ostro-Gothus
De pugna Pultavehsi. 1818.
Praeses: Geijer, Ericus Gustavus, Upplala.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort