Kort #27643

 Diss.
saml.
Theml3 t a. nder, Nioalaus Westm-Gathus
Disa. qua discutienåa sistitur quaaatia, num jura vi
vitae et necis in liberos gaudeant parentes? 1752;
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
27643
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Theml3 t a. nder, Nioalaus Westm-Gathus
Disa. qua discutienåa sistitur quaaatia, num jura vi
vitae et necis in liberos gaudeant parentes? 1752;
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort