Kort #27844

 Diss.
saml.
% Troil, Uno von
ï Frågan: Om menniskorne kunnat vara lyckliga utan
, konster och vetenskaper? Uti Deras Konglige Maje-
ï stäters och hela den kongl. famillens höga öfver-
varo föreställd. 1767.
Praeses: Georgii, Carolus Fred., Uppsala

Information

Kortnr:
27844
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
% Troil, Uno von
ï Frågan: Om menniskorne kunnat vara lyckliga utan
, konster och vetenskaper? Uti Deras Konglige Maje-
ï stäters och hela den kongl. famillens höga öfver-
varo föreställd. 1767.
Praeses: Georgii, Carolus Fred., Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort