Kort #27800

 Diss.

* saml-

j T 0 r i n, Jonas Westro-Gothus

; Amos Latine vérsus et notis philologicis illustratus
Pars 4. 18090

: Praeses: Svanberg, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
27800
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

* saml-

j T 0 r i n, Jonas Westro-Gothus

; Amos Latine vérsus et notis philologicis illustratus
Pars 4. 18090

: Praeses: Svanberg, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort