Kort #28741

 Diss.
saml.
Wretman, Fredrik'Westmannus—Dal.
Om de kännetecken, hvilka karakterisera tjufnads-
, brott. Del 1. 18460
' Praeses: Olivecrona, Knut, Uppsala

Information

Kortnr:
28741
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wretman, Fredrik'Westmannus—Dal.
Om de kännetecken, hvilka karakterisera tjufnads-
, brott. Del 1. 18460
' Praeses: Olivecrona, Knut, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort