Kort #27660

 Dias.
saml.
Thing'w & 1 1, Friedric Caroli. Westra-
Bothniensis
Nexu virtätis atque doctrinae amicissima. 1769.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27660
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Dias.
saml.
Thing'w & 1 1, Friedric Caroli. Westra-
Bothniensis
Nexu virtätis atque doctrinae amicissima. 1769.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort