Kort #28983

 . Diss.
, .. saml.
, Oåma. n n, Er. Sam. Helsingus
De spiran. logarithmica. 1809.
Praeses: Landerbeck, Nicol. Uppsala

Information

Kortnr:
28983
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss.
, .. saml.
, Oåma. n n, Er. Sam. Helsingus
De spiran. logarithmica. 1809.
Praeses: Landerbeck, Nicol. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort