Kort #28101

 Diss.
saml.
W 9. 1 b & r g, Joh. Ulr. Sudemannus—Nerioius
Acta et litterae ad historiam Refarmationia in Sve-
cia. [Pars 6]. 1806
Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Information

Kortnr:
28101
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W 9. 1 b & r g, Joh. Ulr. Sudemannus—Nerioius
Acta et litterae ad historiam Refarmationia in Sve-
cia. [Pars 6]. 1806
Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort