Kort #28425

 . ' Diss-
saml.
Westius , Johannes Uplandus
De Erico Olai historico. 1751
* Praeses: Celsius, Olavus 0. Uppsala

Information

Kortnr:
28425
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. ' Diss-
saml.
Westius , Johannes Uplandus
De Erico Olai historico. 1751
* Praeses: Celsius, Olavus 0. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort