Kort #28927

 Diss.
' saml.
Älandel3, Carl Smelandus
Försök til jämförelse imellan Sveriges åkerbruk och
folkmängd.. 1787.
Praeses: Flygare, Gustavus, Uppsala

Information

Kortnr:
28927
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
' saml.
Älandel3, Carl Smelandus
Försök til jämförelse imellan Sveriges åkerbruk och
folkmängd.. 1787.
Praeses: Flygare, Gustavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort