Kort #29210

 Diss.
saml.
Kylander , Daniel Jonae Ostro—Gothus
disp.
philosophica. 1652
, Praeses:_Sta1enus, Johannes Laurentius, Uppsala

Information

Kortnr:
29210
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Kylander , Daniel Jonae Ostro—Gothus
disp.
philosophica. 1652
, Praeses:_Sta1enus, Johannes Laurentius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort