Kort #28058

 Diss.
331111.
W e. hlberg, Martinus Sudemannus
De philäsephia vetem Suio-Gothorum. 1755.
Praeses: Mozelius, Fridericus, Uppsala.
i

Information

Kortnr:
28058
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
331111.
W e. hlberg, Martinus Sudemannus
De philäsephia vetem Suio-Gothorum. 1755.
Praeses: Mozelius, Fridericus, Uppsala.
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort