Kort #27868

 Diss.
saml.
Tunb 0 r g , Andreas Nicolaus Balekarlus
Diversa phlogisti quantitate in metallis. 1780
Praeses: Bergman, Thorbernus, Uppsala

Information

Kortnr:
27868
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Tunb 0 r g , Andreas Nicolaus Balekarlus
Diversa phlogisti quantitate in metallis. 1780
Praeses: Bergman, Thorbernus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort