Kort #28824

 Diss.
saml .
Z & thelius, Jonas Laur. Stockholmiensis
Concordia et pugna Religionis Graecae et Romano—Cat-
holicae. 1762.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28824
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml .
Z & thelius, Jonas Laur. Stockholmiensis
Concordia et pugna Religionis Graecae et Romano—Cat-
holicae. 1762.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort