Kort #27617

 DiSSb
3 sale
Tham, Carolus Wilhelmus Aug. Ncbi Ostro-
Gothus
Vaticiniorum Jesaiae cap. 5. Suethiee.versum; 1855.
Praeses: Lindgren, Henricus Gerh. Uppsala

Information

Kortnr:
27617
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSb
3 sale
Tham, Carolus Wilhelmus Aug. Ncbi Ostro-
Gothus
Vaticiniorum Jesaiae cap. 5. Suethiee.versum; 1855.
Praeses: Lindgren, Henricus Gerh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort