Kort #29173

 f DiSS.
i saml.
? H . mmerberg, Otto Mauritius Seamus
% Mosohi, buoolici poetae, tertium, quod
" inscribitur, idyllion, Gra-
[ ece et Suetice. 1842;
r Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr; Uppsala
i

Information

Kortnr:
29173
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

f DiSS.
i saml.
? H . mmerberg, Otto Mauritius Seamus
% Mosohi, buoolici poetae, tertium, quod
" inscribitur, idyllion, Gra-
[ ece et Suetice. 1842;
r Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr; Uppsala
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort