Kort #27589

 _ DiSSo
saml.
Tengborg, Jonas C. Westm-Gothus
Hortus öulinaris. 1764.
Praeses: v. Linné, Carol. Uppsala

Information

Kortnr:
27589
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ DiSSo
saml.
Tengborg, Jonas C. Westm-Gothus
Hortus öulinaris. 1764.
Praeses: v. Linné, Carol. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort