Kort #27622

 " ' Diss.
saml.
Tharsell, Jonas Chr. Ostro-Gothus
Buddha et Wodan. Pars 4. 1822.
; Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala
%
i

Information

Kortnr:
27622
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

" ' Diss.
saml.
Tharsell, Jonas Chr. Ostro-Gothus
Buddha et Wodan. Pars 4. 1822.
; Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala
%
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort