Kort #28568

 Diss.
Saml-
Wiemer, Andreas Oatro-Gothua
De differentia meriåianorum ex abservatia fixarum
ocaultationibusædeterminandaä 1843.
PraeseszaLindmæn, Christianus Fzï'Uppaala

Information

Kortnr:
28568
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
Saml-
Wiemer, Andreas Oatro-Gothua
De differentia meriåianorum ex abservatia fixarum
ocaultationibusædeterminandaä 1843.
PraeseszaLindmæn, Christianus Fzï'Uppaala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort