Kort #28386

 Diss.
saml.
Westelius , Per Zacharias Ostro-Gothus
Stycken om vitterhet och skaldekonst. Pars 5. 1856
Praeses: Atterbom, Petr. Dan. Am. Uppsala
1 .
i
l
a

Information

Kortnr:
28386
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Westelius , Per Zacharias Ostro-Gothus
Stycken om vitterhet och skaldekonst. Pars 5. 1856
Praeses: Atterbom, Petr. Dan. Am. Uppsala
1 .
i
l
a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort