Kort #27602

 ] Diss.
saml.
Tengman , Johan N. Wermlandus
Allmänna påminnelser vid hushåldröns anställande.
1750
Praeses: Berch, Andres, Uppsala

Information

Kortnr:
27602
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

] Diss.
saml.
Tengman , Johan N. Wermlandus
Allmänna påminnelser vid hushåldröns anställande.
1750
Praeses: Berch, Andres, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort