Kort #28069

 Diss.
saml-
W & h 1 b 0 r g, Jacobus Westro-Gothus
Conaangvinitate omnium hominum naturali, & Cicerone
commendata. 1764.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28069
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
W & h 1 b 0 r g, Jacobus Westro-Gothus
Conaangvinitate omnium hominum naturali, & Cicerone
commendata. 1764.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort