Kort #28246

 _ Diss.
saml.
V & renius, Sveno Adolphus Gothoburgensis
Disq. mineralogico-analyticarum. Part. 5. 1824.
Praeses: Walmstedt, Laur. P. Uppsala

Information

Kortnr:
28246
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

_ Diss.
saml.
V & renius, Sveno Adolphus Gothoburgensis
Disq. mineralogico-analyticarum. Part. 5. 1824.
Praeses: Walmstedt, Laur. P. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort