Kort #28332

 * Diss.
sami;
Wenl1 e 3: halm, Ericus Gothoburgensis
De ordine Spirims Sancti in Sana de urbe, ejusque
Xenodochiis, (Helge-Ands-hus.) 1791.
Praeses: Neik'bezb, Jacobus, Fredericus, Uppsala

Information

Kortnr:
28332
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

* Diss.
sami;
Wenl1 e 3: halm, Ericus Gothoburgensis
De ordine Spirims Sancti in Sana de urbe, ejusque
Xenodochiis, (Helge-Ands-hus.) 1791.
Praeses: Neik'bezb, Jacobus, Fredericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort