Kort #28837

 Diss.
saml.
Z 0 tterlin 3, Eriaus Ostro-Gothua
Upsalia illustrata. Para 1. 1769.
Praeses: Ihre, Johannas, Uppsala '

Information

Kortnr:
28837
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Z 0 tterlin 3, Eriaus Ostro-Gothua
Upsalia illustrata. Para 1. 1769.
Praeses: Ihre, Johannas, Uppsala '

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort