Kort #27608

 , Diss.
! saml-
Terserus , Johannes Gustav Dalekarlus
De moralitate ludorum. 1753
Praeses: Dahlman, Laurentius, Uppsala

Information

Kortnr:
27608
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

, Diss.
! saml-
Terserus , Johannes Gustav Dalekarlus
De moralitate ludorum. 1753
Praeses: Dahlman, Laurentius, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort