Kort #28714

 Disa.
saml.
V 0 igtlendar, Gustavus Fried. Stockholmian-
sia
Erroribus in formulis medioinalibus. 1737.
Praeses: von Roaenatein, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28714
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
saml.
V 0 igtlendar, Gustavus Fried. Stockholmian-
sia
Erroribus in formulis medioinalibus. 1737.
Praeses: von Roaenatein, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort