Kort #28798

 Disa.
saml.";
Yman, Ananas Smalanäus
Haggai Suathiowverma natisque philologicia illust-
ratus; Pars 2'. 1828":
Praeses: Lindro'bh, Andreae Bernhardus, Uppsala
i

Information

Kortnr:
28798
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
saml.";
Yman, Ananas Smalanäus
Haggai Suathiowverma natisque philologicia illust-
ratus; Pars 2'. 1828":
Praeses: Lindro'bh, Andreae Bernhardus, Uppsala
i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort