Kort #28321

 ! Diss.
saml;
Wenner, Martinus Ludovicus Stockholmiensis
Atresia ani vesiCalis, singulari Observations illup
Btmtao 17940
Praeses: Murray, Aåolphus, Uppsala
i
1
!

Information

Kortnr:
28321
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

! Diss.
saml;
Wenner, Martinus Ludovicus Stockholmiensis
Atresia ani vesiCalis, singulari Observations illup
Btmtao 17940
Praeses: Murray, Aåolphus, Uppsala
i
1
!

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort