Kort #29293

 !
Diss.
saml.

. S & 1 ander , Johannes Ostro—Gothus

Homerica ab interpretibus vulgo
male explicata. 1761
. Praeses: Apelblad, Jonas, Uppsala
ä'

Information

Kortnr:
29293
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

!
Diss.
saml.

. S & 1 ander , Johannes Ostro—Gothus

Homerica ab interpretibus vulgo
male explicata. 1761
. Praeses: Apelblad, Jonas, Uppsala
ä'

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort