Kort #28288

 DiSBQ
' saml.
! W 0 1 i n, Johannes J. Wemlandus
De ratione poenam. 1757.
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala.

Information

Kortnr:
28288
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSBQ
' saml.
! W 0 1 i n, Johannes J. Wemlandus
De ratione poenam. 1757.
Praeses: Ihre, Johannes, Uppsala.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort