Kort #28061

 Diss.
' saml-
W & hlberg, Petrus Fridericus Ostro-Gothus
Flora Gothoburgensis. Pars 1. 1820.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala.

Information

Kortnr:
28061
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
' saml-
W & hlberg, Petrus Fridericus Ostro-Gothus
Flora Gothoburgensis. Pars 1. 1820.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort