Kort #27691

 ' Diss.
saml.
% Thunberg, Anders Magnus Westro-Gothus
1
a
; Om torsklefvertran. Del 1. 1850.
3 Praeses: Glas, Olavus, Uppsala

Information

Kortnr:
27691
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
saml.
% Thunberg, Anders Magnus Westro-Gothus
1
a
; Om torsklefvertran. Del 1. 1850.
3 Praeses: Glas, Olavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort