Kort #29145

 3
% Diss.
ï saml.
? Fougt , Johannes Angermannus
, seu lege Hebraeorum agraria,
, anni septimi & jubilaei. 1744
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
29145
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

3
% Diss.
ï saml.
? Fougt , Johannes Angermannus
, seu lege Hebraeorum agraria,
, anni septimi & jubilaei. 1744
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort