Kort #28263

 * Biss.
* saml.
3 Wasarin, Petrus Augustus Ostro-Gothus
' Duodecima Iliadis Homericaa rhapsoäia, Graece et
Svethioe. Pars 1. 1821.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28263
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

* Biss.
* saml.
3 Wasarin, Petrus Augustus Ostro-Gothus
' Duodecima Iliadis Homericaa rhapsoäia, Graece et
Svethioe. Pars 1. 1821.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort