Kort #29350

 ' Diss.
saml.
W &. 1 1 m o, Gustavus Uplandua
Tertulli
Rhetoris Act. cap. 24. vers. 2-9. illustratus. 1776.
Praeses: Flodens, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
29350
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
saml.
W &. 1 1 m o, Gustavus Uplandua
Tertulli
Rhetoris Act. cap. 24. vers. 2-9. illustratus. 1776.
Praeses: Flodens, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort