Kort #29118

 Diss.
saml.
Clewberg , Christophorus Helsingus
Commentum Rabinicum de detectum
& examinatum. 1757
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Information

Kortnr:
29118
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Clewberg , Christophorus Helsingus
Commentum Rabinicum de detectum
& examinatum. 1757
Praeses: Boberg, Andreas, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort