Kort #28562

 Diss.
saml.
W i & mark, Fr. Ol. Bsthniensia
Florula Javanica. Pars 2. 1825.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
28562
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W i & mark, Fr. Ol. Bsthniensia
Florula Javanica. Pars 2. 1825.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort