Kort #28013

 ' Diss.
sam]. .
Uppstr 6 m, Andreas Gestricius-Helsingus
Specimina critica in libros Ciceronis De Legibus.
Part. 2. 1833.
Praeses: Törneros, Adolphus, Uppsala

Information

Kortnr:
28013
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' Diss.
sam]. .
Uppstr 6 m, Andreas Gestricius-Helsingus
Specimina critica in libros Ciceronis De Legibus.
Part. 2. 1833.
Praeses: Törneros, Adolphus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort