Kort #29040

 y _

: Diss.
.. saml.
0 aterberg, Pehr Bothniensis .

Förklaringar öfver handelsbalken. Del 131. 1806.

a

; Praeses: Holmbergaon, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
29040
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

y _

: Diss.
.. saml.
0 aterberg, Pehr Bothniensis .

Förklaringar öfver handelsbalken. Del 131. 1806.

a

; Praeses: Holmbergaon, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort