Kort #29033

 g

& DiSSo
,, " sam].-
; O s 1: berg , Carolus Jonas Smolandus

| De paedobaptismo, qui dicitur. Pars 2. 1851

3 Praeses: Hultman, Henricus Gustavus, Uppsala

Information

Kortnr:
29033
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

g

& DiSSo
,, " sam].-
; O s 1: berg , Carolus Jonas Smolandus

| De paedobaptismo, qui dicitur. Pars 2. 1851

3 Praeses: Hultman, Henricus Gustavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort