Kort #28301

 Disa.
saml.
W 3 ndgrel1, Andreas Uplandus
Acta Pauli Corinthiaca. Para 1-2. 1772-73.
Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala.

Information

Kortnr:
28301
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
saml.
W 3 ndgrel1, Andreas Uplandus
Acta Pauli Corinthiaca. Para 1-2. 1772-73.
Praeses: Floderna, Johannes, Uppsala.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort