Kort #28853

 Diss.
' saml-
Zettren, Andreas Neriaius
Dias. ostensum., rerum dominia per aequalem inter
homines amorem non tolli. 1767.
Praeses: Sleincour, Johannes Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28853
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
' saml-
Zettren, Andreas Neriaius
Dias. ostensum., rerum dominia per aequalem inter
homines amorem non tolli. 1767.
Praeses: Sleincour, Johannes Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort