Kort #28631

 Disa .
saml.
*W i 1 Bkman, Sveno Westro-Gothua
Hierarchia Pontificia in regno Svio-Gothioo. Pars 2.
1742.
Praeeses: Ekerman, Petrus, Uppsala _

Information

Kortnr:
28631
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa .
saml.
*W i 1 Bkman, Sveno Westro-Gothua
Hierarchia Pontificia in regno Svio-Gothioo. Pars 2.
1742.
Praeeses: Ekerman, Petrus, Uppsala _

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort