Kort #28019

 Diss.
saml.
U 'l: terman, Johazmes Wermlandus
Efficacia climatwn ad variam gentium indolem praeci-
pue ingenia et mores. Pars 14. 1796.
Praeses: Neikter, Jacobus Fredericus, Uppsala

Information

Kortnr:
28019
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
U 'l: terman, Johazmes Wermlandus
Efficacia climatwn ad variam gentium indolem praeci-
pue ingenia et mores. Pars 14. 1796.
Praeses: Neikter, Jacobus Fredericus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort