Kort #29193

 Diss.
saml;
! Hårdblestius , Gustavus Laurentii
i Uplandus
% disputationum
theologicarum. 1617
Praeses: Leuchovius, Benedictus, Uppsala

Information

Kortnr:
29193
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml;
! Hårdblestius , Gustavus Laurentii
i Uplandus
% disputationum
theologicarum. 1617
Praeses: Leuchovius, Benedictus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort