Kort #28311

 Diss.
saml.
Wennherg , Ericus Samuel Gestricius-
' Helsingus
3 Stirpium in Guinea medicinalium, species novae. Faso.
31.1818 '
1
!
Praeses: Afzelius, Adam, Uppsala

Information

Kortnr:
28311
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wennherg , Ericus Samuel Gestricius-
' Helsingus
3 Stirpium in Guinea medicinalium, species novae. Faso.
31.1818 '
1
!
Praeses: Afzelius, Adam, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort