Kort #27995

 . DiBSo
saml.
Unell, Andreas Westro-Gothus
Victoria Turonensi, 732. Christianis laetissima.
1811.
Praeses: Widen, Udda, UppSala

Information

Kortnr:
27995
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. DiBSo
saml.
Unell, Andreas Westro-Gothus
Victoria Turonensi, 732. Christianis laetissima.
1811.
Praeses: Widen, Udda, UppSala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort