Kort #29222

 Diss.
saml.
Llnd 8 k 0 g, Petrus Eric. Westro-Gothus
Rom. cap. 12.
vers. 1. brevi dissertatione explicata. 1795.
. Praeses: Winbom, Joh. Uppsala

Information

Kortnr:
29222
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Llnd 8 k 0 g, Petrus Eric. Westro-Gothus
Rom. cap. 12.
vers. 1. brevi dissertatione explicata. 1795.
. Praeses: Winbom, Joh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort